Skip to main content
Dansk Demografisk Forening | Danish Demographic Society

Uddannelse i demografi på vej på SDU

Published: 2023-02-09
Updated: 2023-02-09

Der er gode nyheder på uddannelsesfronten, for vi har fået grønt lys fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til at oprette en ny kandidat i Population Studies.

Det er Danmarks første uddannelse med fokus på demografi og arbejdet med befolkningsfremskrivninger — en viden der er afgørende for samfundet i forhold til at sikre et godt afsæt for offentlige og private investeringer.

Uddannelsens kandidater bliver kvantitative samfundsforskere uddannet i teorier og metoder, der gør dem i stand til at studere, kvantificere og forudsige demografiske ændringer og tendenser.

Kandidaterne er allerede nu stærkt efterspurgte på arbejdsmarkedet og vil kunne finde beskæftigelse inden for offentlig planlægning på alle niveauer samt i private virksomheder, f.eks. rådgivning og biovidenskab.

Vi glæder os til at byde de første studerende velkomme på uddannelsen til september 2024 og til at levere demografer der kan bidrage til at løse væsentlige samfundsudfordringer.