Generalforsamling

DANSK DEMOGRAFISK FORENING

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes vanligt i april måned.

 

Referater fra de seneste tre afholdte generalforsamlinger findes her på siden.

Referater og regnskaber for perioden 1991–2010 kan fremsendes ved henvendelse til foreningen på mail info@demografi.dk

Dansk Demografisk Forening - The Danish Demographic Society - info@demografi.dk